Skip to main content

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
611/UBND-KT V/v đồng ý xác định lại giá khởi điểm để tiếp tục tổ chức bán đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu…
857/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án "Rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm…
669/UBND-KT Về việc thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển…
667/UBND-TH Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh…
2560/VP-KT Về việc điều chỉnh, triển khai dự án "Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung…
2559/VP-KT Về việc tiếp nhận kinh phí tài trợ và triển khai đầu tư xây dựng cầu tràn Nà Pinh bắc qua sông Kỳ Cùng, nối hai xã Tân Liên và xã Gia Cát,…
2558/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tin cần biết

LIÊN KẾT WEBSITE

Góp ý của tổ chức, cá nhân