Nhảy đến nội dung

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
443/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2020
441/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị
653/TB-UBND Thông báo hoãn họp Ban Tổ chức chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao giải thưởng các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019
440/GM-UBND Giấy mời họp xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021
439/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cửa khẩu Hữu Nghị vào hoạt động
438/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý
437/GM-UBND Giấy mời họp Ban Tổ chức chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao giải thưởng các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019

LIÊN KẾT WEBSITE

Góp ý của tổ chức, cá nhân

Thống kê truy cập