Nhảy đến nội dung

 1. Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 - 2022
 2. Chỉ đạo  triển khai Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 2
 3. Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh
 4. Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
 5. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 6. Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
 7. Chỉ đạo thực hiện Công văn số  4569/BNN-BVTV ngày 21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 8. Kết thúc nhiệm vụ cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn   
 9. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 10. Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội năm 2021
 11. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
 12. Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
 13. Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
 14. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời
 15. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 16. Chỉ đạo tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19
 17. UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
 18. Chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
 19. Tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh
 20. Quyết định của Thủ tướng ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030