Nhảy đến nội dung

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII gồm 14 đồng chí.

 

thanh_0.png

Comrade Lam Thi Phuong Thanh - Member of the Party Central Committee, Secretary of the Provincial Party Committee


nghiem.png

 

 

khanh.png

 

huyen1.png

 

son.png