Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp chuyên đề về xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 20

Ngày 22/7/2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét tiến độ xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 -2025.

 

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

 

Theo báo cáo, thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025; đề nghị xây dựng Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025. Đồng thời, Sở Tài chính đã phối hợp các đơn vị xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2021, dự kiến năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025; đã có văn bản xin ý kiến các đơn vị tỉnh và gửi đăng tải dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đi sâu vào đánh giá, phân tích việc quy định phân cấp các khoản thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn liền trách nhiệm quản lý của từng cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý, điều hành ngân sách; các định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho từng lĩnh vực, nội dung chi phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị...

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghị quyết về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 -2025 được ban hành sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận sự chủ động của Sở Tài chính trong quá trình triển khai thực hiện, các nội dung công việc cơ bản đảm bảo theo kế hoạch. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung công việc đảm bảo đúng quy định, chất lượng, tiến độ đã đề ra./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Gửi bình luận của bạn

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.