Skip to main content

 

CHUYÊN TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRA CỨU VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
72/KH-UBND Thực hiện Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2030"
71/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 01/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
1293/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2022
1292/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
1291/VP-KT Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tháo gỡ một số cơ chế, chính sách quy định tại các Luật để đầu tư xây dựng đường bộ
1290/VP-KGVX Về việc xem xét, báo cáo làm rõ thông tin báo chí phản ánh
1289/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023
1287/VP-KT Về việc họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh quý I năm 2023
1283/VP-KT Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội
1278/VP-NC Về việc tham mưu, đề xuất khen thưởng thành tích trong xây dựng, thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2022
122/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công và vốn đầu tư phát triển thực hiệ
1275/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức
1272/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1271/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1270/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
1269/VP-KGVX Về việc cung cấp thông tin, số liệu kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 2020 - 2022
471/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách sinh viên đại học sư phạm khóa 2022 - 2026 và cao đẳng sư phạm khóa 2022 - 2025 được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
470/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan
469/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai tại số thứ tự từ 1 đến 6 mục II Biểu phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 kèm theo Quyết định số 120a/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh
337/UBND-NC Về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính
336/UBND-KGVX Về việc thực hiện kiến nghị của Đoàn Giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
331/UBND-KT Về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
1265/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường
1264/VP-NC Về việc tham mưu thực hiện Quy chế số 104-QC/BCSĐ ngày 10/3/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Y tế
1262/VP-KT Về việc triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật để nghiên cứu xây dựng Khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc)
1261/VP-KT Về việc cung cấp thông tin kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Thông báo, giấy mời của UBND tỉnh

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
85/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra công tác bảo đảm, khánh tiết phục vụ Chương trình đón tiếp và làm việc với Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc
83/GM-UBND Giấy mời tham dự Chương trình làm việc với Đoàn chuyên gia tư vấn UNESCO và các chuyên gia Việt Nam về xây dựng và phát triển công viên địa chất Lạng Sơn
118/TB-UBND Thông báo về việc thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi của Đoàn số 04
82/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị nâng cấp tổng khống chế phát thanh, phát hình và bổ sung trang thiết bị sản xuất chương trình
81/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Lạng Sơn
80/GM-UBND Giấy mời Dự trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam"
79/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023
78/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với Thanh niên năm 2023
112/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi địa điểm phòng họp tại Giấy mời số 74/GM-UBND ngày 17/3/2023
77/GM-UBND Giấy mời họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
76/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về: điều chỉnh Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 của HĐND tỉnh;
75/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
107/TB-UBND Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
74/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công và vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nguồn ngân sách địa phương
73/GM-UBND Giấy mời họp thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn và dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu d
72/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến khởi động Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" và phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023
71/GM-UBND Giấy mời dự Chương trình đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm 2023
70/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 "Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển"
69/GM-UBND Giấy mời Thị sát tuyến cao tốc tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn
103/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp chuyên đề theo Giấy mời số 67/GM-UBND ngày 11/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
102/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp chuyên đề theo Giấy mời số 68/GM-UBND ngày 11/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
68/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét Đề án Phát triển hạ tầng chợ miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
67/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
96/TB- UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023
66/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt hợp tác xã năm 2023
93/TB-UBND Thông báo Về việc thay đổi địa điểm phòng họp tại Giấy mời số 63/GM-UBND ngày 07/3/2023

Báo cáo phòng chống tham nhũng

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
42/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão
599/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 (Hoàn thiện sau thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh)
548/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực năm 2022; nhiệm vụ năm 2023
439/BC-UBND Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2022
270/BC-UBND Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý II và Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
109/BC-UBND Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022
402/BC-UBND Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021
165/BC-UBND Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
116/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021
60/BC-UBND Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu
607/BC-UBND Kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2020
604/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và tổng kết năm 2020
521/BC-UBND Công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; nhiệm vụ năm 2021 (Báo cáo trình Kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh)
422/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III/2020 và sơ kết 9 tháng đầu năm 2020
237/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II/2020 và sơ kết 06 tháng đầu năm 2020
227/BC-UBND Công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
535/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và tổng kết năm 2019
502/BC-UBND Kết quả công tác tư pháp năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020
488/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; nhiệm vụ năm 2020
482/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020
404/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2019
339/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thời kỳ từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019
322/BC-UBND Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019
238/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II và sơ kết 06 tháng đầu năm 2019
186/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
109/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019

Quyết định thu hồi và giao đất

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
380/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa
444/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn để quản lý tại khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
430/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
419/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Điểm trường thôn Suối Phầy)
400/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Điểm trường thôn Co Hương)
397/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trạm Y tế xã Yên Phúc, huyện Văn Quan để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế
385/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
381/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn (đất ở tại nông thôn)
379/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
348/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
214/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
212/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
193/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
188/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa
187/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
173/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư thôn Pắn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và
162/QĐ-UBND Giao đất cho Trạm Y tế xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế
160/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Nhà Văn hóa xã Lương Năng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
154/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non 2 xã Vân Nham để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (khu 2)
153/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Tân Tri để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Khau Bao)
133/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Tân Tri để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Thâm Xi)
108/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non 2 xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
88/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
73/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
72/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và UBND thành phố Lạng Sơn quản lý, sử dụng theo quy định
53/QĐ-UBND Về việc thưởng tiền cho các vận động viên, huấn luyện viên vận động viên đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Thông báo kết quả tiếp công dân

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
114/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
70/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023
28/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023 (Chủ tịch UBND tỉnh)
677/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 (Chủ tịch UBND tỉnh)
638/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 (của Chủ tịch UBND tỉnh)
579/TB-UBND Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022
516/TB-UBND Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022
450/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022
406/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022
399/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022
355/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022
268/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022
216/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022
151/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022
96/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2022
43/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2022
729/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021
680/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021
620/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021
540/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021
463/TB-UBND Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021
463/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân kỳ tháng 8/2021 (Chủ tịch UBND tỉnh)
405/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021
328/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021
264/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021
205/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021

Quyết định công bố thủ tục hành chính

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
447/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
428/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai, Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền gi
427/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Hoá chất, lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng
2019/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1971/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại các cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1931/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1920/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
1917/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
1909/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền gi
1815/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1822/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
1740/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực điện ảnh theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
1672/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, Giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
1640/QĐ-UBND Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
1639/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
1612/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
1577/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1545/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1539/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
1482/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
1393/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND
1147/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1018/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
2445/QĐ-UBND thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-
2397/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, U
2381/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh
2372/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyế
2287/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực du lịch (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021 và 31/01/2022) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
2081/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
2037/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
2015/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã của tỉnh Lạng Sơn
2004/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1991/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1946/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
1923/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1881/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1848/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
1794/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức,
1739/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
1740/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể

Báo cáo kinh tế xã hội

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
86/BC-UBND Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn
83/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2023
77/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
47/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi g
47/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi g
38/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023
34/BC-UBND Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 120 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
32/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
33/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
659/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2022
639/BC-UBND Báo cáo tình hình xây dựng, triển khai thực thi Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
635/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền năm 2022
632/BC-UBND Tình hình thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
624/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2023
616/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
611/BC-UBND Báo cáo tham luận Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kinh tế - xã hội với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế - xã hội; kết hợp quốc phòng với an ninh và đối ngoại.
595/BC-UBND Kết quả phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 (bản chính thức sau thẩm tra)
585/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022
568/BC-UBND Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
565/BC-UBND Kết quả phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
564/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023
563/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
535/BC-UBND Về việc đầu tư Dự án nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
511/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
504/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
486/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Thông tin khen thưởng, xử phạt tổ chức, doanh nghiệp

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
307/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
306/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
237/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
215/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022)
204/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022)
195/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2022)
171/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã đạt hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2021 - 2022).
170/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích xuất sắc, được bình xét trong các Cụm thi đua năm 2022)
159/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh)
115/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh)
82/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022)
05/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn
47/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022)
46/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao
32/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022)
02/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại đối với Công ty cổ phần Tân Bảo Minh HD
105/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dự án Đại Quang
2047/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập huyện Cao Lộc)
2046/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chi Lăng, huyện Cao Lộc năm 2022.)
2030/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022)
2013/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1984/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2022)
1972/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội Di sản văn hoá tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2022)
1957/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng địa phương năm 2022)
1949/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; công tác thông tin đối ngoại năm 2022)
1884/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trốn thuế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh)

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
41/NQ-HĐND Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT
473/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, Hạng mục: Nhà đón tiếp, trưng bày, nhà Ban quản lý, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ
467/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tràng Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
459/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua vắc xin tiêm phòng và thuốc sát trùng trong chăn nuôi năm 2023
458/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 – Km18+00) tỉnh Lạng Sơn
456/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc cho Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2023
450/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Bình Gia
450/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Bình Gia
435/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Chi Lăng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
425/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập
346/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư thôn Pắn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
382/SYT-KHTC Công khai giá giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập (đợt 1 năm 2023)
333/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Trung Thành - Tân Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định
321/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 đối với vị trí cống bản tại Km48+020/ĐT.250, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng
316/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2023, nguồn kinh hỗ trợ đất trồng lúa và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hữu Lũng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hữu Lũng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
216/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Hữu Lũng
183/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Văn Lãng
157/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi địa phương năm 2023
119/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 -Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
112/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc
87/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn
59/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
110/SYT-KHTC V/v đăng tải giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập (đợt 7)
33/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại tỉnh

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
322/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn
211/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn
94/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
69/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000
1621/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung Cụm công nghiệp Văn Lãng 2, Cụm công nghiệp Minh Sơn vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025
1227/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tại Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025
109/KH-UBND Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
105/KH-UBND Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
93/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
88/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
82/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
77/KH-UBND Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
73/KH-UBND Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
69/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
64/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
46/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
49/KH-UBND Mở cửa an toàn, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/KH-UBND Kế hoạch hành động thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025
27/KH-UBND Kế hoạch triển khai hoạt động xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2022
26/KH-UBND Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2022
23/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2022
15/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
03/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030
2006/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000
2005/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm du lịch phía Tây Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2000
152/KH-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn

Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
38/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
722/UBND-KT Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí nhà nước để xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2343/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn
204/KH-UBND Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
75/KH-UBND Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
2055/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
3659/VP-KT Triển khai công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn từ năm 2021-2025
950/UBND-KT Tăng cường thực hiện quản lý, giám sát chất thải trên các lưu vực sông, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
1034/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư dự án xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
280/TB-UBND Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 21/5/2020 để giải quyết vướng mắc tại dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan
72/KH-UBND Quản lý chất thải rắn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19/TB-UBND Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung xem xét địa điểm xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn
2238/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
549/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
79/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng, nâng cấp Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng
2516/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lựa chọn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2451/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Mở rộng, Nâng cấp Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng
981/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công trình xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt T-TECH CNC 1000 của Việt Nam
1335/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn
395/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng
387/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lộc
386/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Bình
385/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Lạng Sơn
384/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Bình Gia
383/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định
382/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện Đa khoa huyện Hữu Lũng

Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
468/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
468/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
457/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
325/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
325/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
213/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
41/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2107/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2104/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2102/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
2101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2100/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2090/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2064/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1830/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1712/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1654/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1645/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Cao Lộc-Lộc Bình-Đình Lập (Khu vực dọc tuyến quốc lộ 4B), tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/25.000
1615/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1566/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với khu đất Bệnh viện đa khoa (cũ) tỉnh Lạng Sơn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
1537/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1473/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1453/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phía Đông Nam thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1435/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
1433/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch, nhà ở Xứ Lạng Thuỷ Vân Sơn, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000
1432/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
370/QĐ-UBND Về việc đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
369/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ cát, sỏi Nhạc Kỳ, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
51/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đá Gia Chanh, xã Quan Sơn và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
43/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước khu vực cửa khẩu Chi Ma và cấp nước sinh hoạt cho thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình
2063/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2022/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1944/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1940/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác, sử dụng nước mặt tại xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1560/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1497/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ bauxit Léo Cao, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1490/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình thủy điện Bản Quyền, phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
1403/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất san lấp Cai Kinh 1, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
1310/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hồng Phong 4, xã Tô Hiệu (nay là thị trấn Bình Gia), huyện Bình Gia
1309/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1231/QĐ-UBND Phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi Lũng Tém I, xã Hồng Phong và xã Bình Trung, huyện Cao Lộc
1052/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1039/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Minh Sơn 2, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1013/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi Lũng Vặm I, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
33/GP-UBND Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp khu 10, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
963/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Minh Sơn 2 (phần còn lại), xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
953/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Kéo Mật, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
909/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Cóc Dỹ, xã Đồng Tân và xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
833/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác mỏ đá vôi Lân Lừa, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
709/QĐ-UBND Về việc cho phép thu hồi đá vôi, đôlômit làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp tại mỏ đá vôi Lân Nặm, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng
515/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Lân Tắng,xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
473/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án đầu tư Khai thác, chế biến cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sỏi xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Công bố thông tin doanh nghiệp - Công ty thủy lợi

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
349/TB-UBND Thông báo công khai kết quả xếp hạng doanh nghiệp có vốn Nhà nước năm 2021 thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn
323a/BC-KTTL BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
153/BC-KTTL Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019
163/BC-KTTL Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
154/BC-KTTL Báo cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH1TV KTCT Thủy Lợi Lạng Sơn năm 2018
152/BC-KTTL Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018
92/KH-KTTL Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2018 (Cty TNHH MTV KTCT thủy lợi Lạng Sơn)
64/BC-KTTL Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
59/BC-KTTL Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019
208/BC-KTTL Công bố báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn
158/BC-KTTL Báo cáo V/v Thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn
157/BC-KTTL Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất
156/BC-KTTL Báo cáo thực trạng qiản trị và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV khai thác công trình Thuỷ Lợi Lạng Sơn năm 2017
155/BC-KTTL Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
130/BC-KTTL Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
129/KHTL Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
100/BC-KTTL Báo cáo về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn
Báo cáo tài chính năm 2017
206/BC-KTTL Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
165/BC-KTTL Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Lạng Sơn
80/BC-KTTL Báo cáo tiền lương, tiền thưởng năm 2017
67/BC-KTTL Báo cáo về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn
60/KH-KTTL Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017
59/BC-KTTL Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Công bố thông tin doanh nghiệp - Công ty xổ số

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Không số Báo cáo tài chính năm 2022 (kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán)
167/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp sáu tháng năm 2022 của công ty
không số Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 của Cty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lạng Sơn
349/TB-UBND Thông báo công khai kết quả xếp hạng doanh nghiệp có vốn Nhà nước năm 2021 thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn
124/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2021
121/BC-CBTT Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2021
Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (đã được kiểm toán)
179/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 06 tháng năm 2021
290721.008/BCTC.KT1 Báo cáo tài chính giữa niên độ
122/BC-CBTT Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất KD 2020
121/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN 2020
75/BC-CBTT Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 2020 (Phụ lục X - Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
74/BC-CBTT Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 (Phụ lục VII - Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
73/KH-CBTT Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 (Phụ lục IV - Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
BC tài chính năm 2020 Báo cáo Tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020
192/CV-SX Báo cáo tài chính 6 tháng của Doanh nghiệp Nhà nước
132/BC-CBTT Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và 02 năm từ năm 2017-2019
85/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019
84/KH-CBTT Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
83/BC-CBTT Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019
82/BC-CBTT Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019
/BC-CBTT Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
không số Báo cáo Tài chính 2019
không số Báo cáo 6 tháng năm 2019
85/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017

Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, dự án mời gọi đầu tư

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
786/QÐ-UBND Về việc ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025
33/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020
99/HD-SKHĐT Hướng dẫn về việc áp dụng định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CN NHNN Hướng dẫn liên ngành Về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiên thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
25/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
20/KH-UBND Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
08/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
1797/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025
12/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1948/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
02/2018/QĐ-UBND Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030
54/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020”
02/2017/QĐ - UBND Quyết định số về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.
10/2011/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều trong Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11/5/2009.
06/2009/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Báo cáo về phòng chống COVID - 19

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
390/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dich COVID-29 ngày 11/6/2021 (BCĐ)
394/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác PCD COVID-19 ngày 13/6/2021 (BCĐ)
392/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/6/2021 (BCĐ)
388/BC-BCĐ Báo cáo nhanh Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2021)
384/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 tính đến 15h00 ngày 09/6/2021 (BCĐ)
382/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 tính đến 15h00 ngày 08/6/2021 (BCĐ)
379/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến 15h00 ngày 07/6/2021 (BCĐ)
376/BC-BCĐ Báo cáo nhanh Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 06 tháng 6năm 2021)
374/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 tinh đến 15h00 ngày 05/6/2021 (BCĐ)
370/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 tính đến 15h00 ngày 04/6/2021 (BCĐ)
362/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác Phòng chống dich Covid-19 tính đến 15h00 ngày 03/6/2021 (BCĐ)
358/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 tính đến 15h00 ngày 02/6/2021 (BCĐ)
365/BC-BCĐ Báo cáo nhanh Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 28/4/2021 đến ngày 01/6/2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng(Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 01/6/2021)
352/BC-BCĐ Báo cáo nhanh Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 01tháng 6năm 2021)
360/BC-BCĐ Báo cáo nhanh tình hình dịch Covid-19 từ ngày 28/4/2021 đến ngày 31/5/2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng(Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 31/5/2021
358/BC-BCĐ Báo cáo nhanh Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 28/4/2021 đến ngày 30/5/2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng(Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 30/5/2021)
344/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 29 tháng 5 năm 2021)
355/BC-BCĐ Báo cáo nhanh tình hình dịch Covid-19 từ ngày 28/4/2021 đến ngày 28/5/2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
342/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 28 tháng 5 năm 2021)
161/BC-BCĐ Báo cáo kết thúc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị trấn Thất khê, huyện Tràng Định
340/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2021)
340/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2021)
335/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 26 tháng 5 năm 2021)
329/BC-BCĐ Báo cáo nhanh Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2021)
327/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 24 tháng 5 năm 2021)
322/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2021)