Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giải trình Quý II năm 2020

Ngày 15/5/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình Quý II năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại phiên họp các đại biểu đã nghe Sở Nội vụ trình bày báo cáo việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên từ năm 2005 đến nay đã được các cấp các ngành quan tâm, tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức công dân đối với thanh niên có nhiều đổi mới, sáng tạo, có hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ làm công tác thanh niên, thu hút tài năng trẻ được chú trọng quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.

 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đối với công tác thanh niên, việc định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý tưởng, hoài bão cho thanh niên; việc tổ chức và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, bảo vệ sức khoẻ...

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật về công tác thanh niên, đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện; bố trí kinh phí, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các hoạt động vay vốn phát triển sản xuất, khởi nghiệp của thanh niên; quan tâm công tác đào tạo cán bộ đoàn các cấp, tạo môi trường cho thanh niên phát triển toàn diện. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt các chính sách về công tác thanh niên, quan tâm cân đối bố trí nguồn lực, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, nhất là ở cấp cơ sở. Tỉnh đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm chăm lo, đồng hành cùng thanh niên; có các giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên; tiếp tục nhân rộng các mô hình, tấm gương thanh niên trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo.

 

Tiếp ngay sau đó, các đại biểu đã nghe giải trình về tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Nà Ngườm, Nà Tồng, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng kiến nghị liên quan đến việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Thái Nguyên; đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại Dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; về kiến nghị giao một số diện tích đất Lâm nghiệp Lộc Bình đang quản lý cho nhân dân canh tác, sản xuất; kiến nghị giải quyết tranh chấp đất, tài sản trên đất của Công ty Lâm nghiệp Đình Lập với nhân dân. 

 

Những nội dung này đã được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến xung quanh các vấn đề liên quan đến những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; trách nhiệm, lộ trình thời gian xử lý các vấn đề của các cơ quan, đơn vị có liên quan; các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc của các hộ gia đình; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt tình hình và có những biện pháp răn đe, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng chí cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thời gian tới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật./.

 

Bích Diệp 

 

Gửi bình luận của bạn

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.