Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn tham gia chu trình OCOP và kết nối nguồn hàng

Ngày 22/10/2020, Sở Công thương tổ chức hội nghị tập huấn cho tổ chức, cá nhân tham gia chu trình OCOP và kết nối nguồn hàng vào điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh.