Nhảy đến nội dung

 1. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 19/7 đến ngày 25/7/2021)
 2. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 12/7 đến ngày 18/7/2021)
 3. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 05/7 đến ngày 11/7/2021)
 4. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/6 đến ngày 04/7/2021)
 5. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/6 đến ngày 27/6/2021)
 6. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/6 đến ngày 20/6/2021)
 7. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/6 đến ngày 13/6/2021)
 8. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 31/5 đến ngày 06/6/2021)
 9. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 24/5 đến ngày 30/5/2021)
 10. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021)
 11. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021)
 12. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 03/5 đến ngày 09/5/2021)
 13. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 26/4 đến ngày 02/5/2021)
 14. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 19/4 đến ngày 25/4/2021)
 15. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 12/4 đến ngày 18/4/2021)
 16. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 05/4 đến ngày 11/4/2021)