Skip to main content
THÔNG TIN CÁC HÃNG TAXI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
     
Số TT Tên đơn vị Số điện thoại của hãng
1 Công ty TNHH MTV Thành Linh LS 02053.723.723
2 Công ty TNHH MTV TM&DV Đồng Đội 02053. 757.757
3 Công ty TNHH Duy Quang 02053.89.89.89
4 Công ty CP ĐT&TM Hồng Hải Lạng Sơn 02056.26.26.26
5 Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Lạng Sơn 02056.29.29.29
6 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Lạng Sơn 1055
7 Công ty TNHH Hương Hồi 02053.833.833
8 Công ty TNHH Hương Hồi - CN TP Lạng Sơn 02053.81.81.81
9 Công ty CP Vận tải và XNK HGB 02053.885.588
10 Công ty TNHH MTV Toàn Lộc Văn Quan 02053.831.831
11 Công ty Cổ phần Cúc Thiên 02053.855.855