Skip to main content
THÔNG TIN BẾN XE KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
         
TT Tên bến xe Số điện thoại Bến Số điện thoại lãnh đạo Bến Địa chỉ bến xe
         
1 Bến xe Tân Thanh   0986.989.678 (Chị Nga) X. Tân Thanh, H. Văn Lãng, T. Lạng Sơn
2 Bến xe Đồng Đăng 02056.512.666 0914.095.688 (A Chiến) Khu ga, TT. Đồng Đăng, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
3 Bến xe phía Nam TP Lạng Sơn 02053.766.868 0912.211.837 (A Bốn) K22+460(T) QL1, T. Nà Soong, X. Yên Trạch, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
4 Bến xe Đình Lập   0916.296.568 (A Tiến) TT. Đình Lập, H. Đình Lập, T. Lạng Sơn
5 Bến xe Hữu Lũng 02053.727.868 0983.926.666 (A Tuấn) Km83+455(T), T. Sẩy Hạ, X. Đồng Tân, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
6 Bến xe, trạm trung chuyển hành khách quốc tế tại cửa khẩu Hữu Nghị 0888.850.889 0856.682.886 (A Hồng) K00+800(T) QL1, Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, TT. Đồng Đăng, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
7 Bến xe Bắc Sơn   0913.165.398 (A Tuyến) Phố Lương Văn Tri, TT. Bắc Sơn, H. Bắc Sơn, T. Lạng Sơn
8 Bến xe Phía Bắc thành phố Lạng Sơn 02053.891.999/ 02053.891.666 0852.411.434 (A Nghĩa) Khối 1, TT. Cao Lộc, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
9 Bến xe Pắc Khuông   0919.239.226 (A Ích) X. Thiện Thuật, H. Bình Gia, T. Lạng Sơn