Skip to main content

STT

Tên ngân hàng

Địa chỉ

Đại diện theo pháp luật

Điện thoại liên hệ

1

Ngân hàng TMCP Công thương CN tỉnh Lạng Sơn

Số 35 Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Giám đốc:

Hà Xuân Trường

3.822.228

2

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Lạng Sơn

Số 41 Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: Bế Văn Ánh

3.800.809

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

SỐ 7 Lý Thái Tổ, P.Đông Kinh, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: Trịnh Xuân Đoan

3.717.263

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương chị nhánh Lạng Sơn

Số 37, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

PGĐ phụ ừách: Nguyễn Văn Hùng

3.859.859

5

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín chi nhánh Lạng Sơn

Số 01 Lê Lai, P.Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: Nguyễn Thế Huy

3.886.622

6

Ngân hàng TMCP Bưu điện - Liên Việt chi nhánh Lạng Sơn

Số 01 Lê Lai, P.Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: Chu Văn Định

3.866.868

7

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn

Số 115 Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: Đỗ Văn Hiệp

3.898.222

8

Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh CN Lạng Sơn

Số 408 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: HỒ Đức Mạnh

3.819.555

9

Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Lạng Sơn

Số 81 Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: Hoàng Văn Lê

3.735.735

10

Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Lạng Sơn

Số 88-90 Trần Đăng Ninh, P.Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn

Q.Giám đốc: Phạm Văn Hưng

3.265.555

11

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Lạng Sơn

Số 125-127 Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: Đậu Sỹ Quyết

3.758.999

12

Ngân hàng TMCP Hàng hải chi nhánh Lạng Sơn

Số 79 Trần Đăng Ninh, P.Tam Thanh, TP. Lạng Sơn

PGĐ phụ ừách: Hoàng Thị Yên

7.306.688

13

Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Lạng Sơn

Số 345 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: Phạm Bình Hùng

3.704.888

14

Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Lạng Sơn

SỐ 355 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: Chu Hưng Thắng

3.802.666

15

Ngân hàng TMCP Kỹ thương chi nhánh Lạng Sơn

Số 390 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: Nguyễn Quý Nhữ

3.713.968

16

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sổ 16 Ba Sơn, P.Tam Thanh, TP. Lạng Sơn

Giám đốc: Trần Việt Sơn

3.812.163