Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 20/05, Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học: “Triển khai mô hình kiểm soát kê đơn/ bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

 

Kết nối công nghệ thông tin liên thông cổng dữ liệu quốc gia

 

Đề tài do Sở Y tế chủ trì thực hiện từ tháng 8/2018 đến nay. Với mục tiêu đánh giá thực trạng hoạt động kê đơn/bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xây dựng và triển khai mô hình điểm kiểm soát kê đơn/bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý. Kết quả đánh giá hiệu quả mô hình, đề xuất một số giải pháp để nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, các nội dung nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài gồm: đánh giá thực trạng hoạt động kê đơn/ bán thuốc theo đơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; xây dựng mô hình can thiệp kiểm soát kê đơn/bán thuốc kê đơn đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả tại thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng; triển khai hoạt động đào tạo, tập huấn; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông;…