Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Năm 2020, trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, tỉnh Lạng Sơn không tổ chức các hoạt động mít tinh hưởng ứng, hội nghị, hội thảo mà tăng cường công tác truyền thông triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.