Skip to main content

Xây dựng mô hình sản xuất nấm Hương Mẫu Sơn

Từ tháng 8/2019 đến tháng 5/2020, Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm tỉnh Lạng Sơn thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ nấm Hương tại vùng núi cao xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn” tại thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn.

New Picture (25).png

Mô hình sản xuất nấm Hương

 

Theo đó, Trung tâm đã phối hợp với Công ty TNHH Green food Hà Nam triển khai xây dựng 01 mô hình nuôi trồng nấm hương tại xã Mẫu Sơn: Quy mô 40.900 bịch nấm với 02 hộ dân, 13 lán nuôi trồng nấm thương phẩm, diện tích 1.500m2 và 01 điểm chế biến sản phẩm với diện tích 200m2 tại thôn Khuổi Tẳng xã Mẫu Sơn. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng nấm và tổ chức hội thảo lấy ý kiến, quy chế sử dụng tem, nhãn mác cho nhãn hiệu tập thể nấm Hương Mẫu Sơn.

New Picture (26).png

Sản phẩm nấm Hương tươi

 

Qua đó, để người dân được tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển mô hình sản xuất, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình. Góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

 

Vi Hoa