Skip to main content

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 06/01, Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản  xuất ván sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài.

 

New Picture (23).png

 

Báo cáo kết quả đề tài

 

Đề tài được triển khai từ tháng 11/2017, với mục tiêu đánh giá được khả năng thẩm thấu vật liệu nano và gỗ thông mã vĩ; Xác định được thông số công nghệ hợp lý cho quá trình biến tính gỗ thông mã vĩ bằng phương pháp tẩm chân không áp lực với dung dịch nano SiO2. Đồng thời, đề xuất được quy trình kỹ thuật sản xuất ván sàn từ gỗ thông mã vĩ kết hợp kỹ thuật bảo quản tạm thời và xử lý biến tính nano SiO2,…

 

New Picture (24).png

 

Đánh giá tính chất cơ lý

 

Qua quá trình nghiên cứu, các nội dung triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu với thuyết minh đề ra. Sản phẩm của đề tài đã đáp ứng đầy đủ chủng loại, số lượng theo yêu cầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng sản phẩm được cải thiện đáng kể sau khi sử dụng công nghệ. Nếu công nghệ được áp dụng trong sản xuất thực tế tại tỉnh Lạng Sơn sẽ đem lại hiệu quả phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt là đối với các huyện trồng nhiều thông Mã Vĩ như huyện Đình Lập và Lộc Bình.

 

Với những giá trị mà đề tài mang lại, hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đạt kết quả đề ra./.

 

Vi Hoa