Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 09/7/2020, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 do đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn phát biểu kết luận

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến ngày 06/7/2020, Sở đã nhận được 58 văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, đã xử lý xong trước hạn 36 văn bản, 22 văn bản đang giải quyết. Đối với 07 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt, Sở đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch chi tiết thực hiện từng nhiệm vụ; đến nay, có 01 nhiệm vụ đã hoàn thành, các nhiệm vụ còn lại đang được Sở tích cực chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Tại buổi kiểm tra, các thành viên Tổ công tác và các phòng, ban của Sở đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, việc giải quyết chế độ cho các đối tượng theo quy định, giải pháp trong giải quyết việc làm cho người lao động…

 

Thay mặt Tổ công tác, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận những kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Sở cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm chủ đề của năm 2020 là“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân  và  doanh  nghiệp”, nâng cao chất lượng tham mưu các lĩnh vực của ngành quản lý; phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo theo quy định, có các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; làm tốt việc quản lý, đảm bảo an toàn lao động; bên cạnh đó, quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo quy định./.

 

Bích Diệp