Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tiến độ đề tài Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn

Ngày 29/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển một số giống đào mới tại khu Du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn” tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc.