Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khai mạc kỳ họp thứ mười bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 6/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ mười bảy. Tham dự có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tích cực tham gia bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp để HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh trình báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

 

Tiếp ngay sau đó, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 0,47% so với cùng kỳ; sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp cơ bản ổn định; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả hoạt động của HĐND trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương Nghị quyết của TW, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng kỳ họp, tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đảm bảo phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát của HĐND và các Ban của HĐND tỉnh; tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh, giữ mối liên hệ thường xuyên với Thường trực HĐND các cấp, với Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan của Quốc hội…

 

Quang cảnh kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp sẽ nghe thuyết trình của UBND tỉnh về dự thảo các Nghị quyết trình kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và tiến hành thảo luận tại các tổ đại biểu HĐND tỉnh./.

 

Bích Diệp