Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020

Ngày 10/7/2020, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020.