Skip to main content

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về việc xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”

Chiều ngày 08/11/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về việc xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu kết luận

 

Theo dự thảo, Nghị quyết quy định các nội dung về: Đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, thẩm quyền và thời gian tổ chức xét tặng; cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” được Bằng chứng nhận và tiền thưởng 15 triệu đồng; mỗi cá nhân chỉ được tặng danh hiệu một lần và không áp dụng hình thức truy tặng. Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tập trung thảo luận về các nội dung liên quan đến đối tượng áp dụng, các tiêu chuẩn cụ thể, số lượng xét tặng cũng như quyền lợi của cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị quyết quy định xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” nhằm tôn vinh, biểu dương những cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho tỉnh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với các nội dung của dự thảo Nghị quyết, thống nhất tên gọi Nghị quyết quy định về việc tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”; đối với nội dung tiêu chuẩn xét tặng, cần hoàn thiện theo kết cấu tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đóng góp của cá nhân trên các lĩnh vực, việc chấp hành quy định tại nơi cư trú...  Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ xem xét trước khi trình HĐND tỉnh./.

 

Bích Diệp