Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị cây Dược liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"

Sáng ngày 13/12/2019, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị cây Dược liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

 

Quang cảnh hội thảo

 

Lạng Sơn có thế mạnh là một tỉnh miền núi giàu tiềm năng về dược liệu, là vùng đất phù hợp với nhiều loại cây thuốc, đặc biệt có nhiều loại thuốc quý, có giá trị cao như cây Hồi, Ngũ gia bì gai, Củ gió... Trên địa bàn tỉnh hiện có 788 loài cây thuốc, nguồn cây thuốc mọc tự nhiên ở Lạng Sơn là phong phú và đa dạng, phân bố rộng khắp. Tại Việt Nam, nhu cầu dược liệu trong nước khoảng gần 60 - 80 nghìn tấn/năm, giá trị kinh tế đem lại từ việc nuôi trồng dược liệu cao hơn hẳn so với các loại cây lương thực khác, vì vậy, phát triển dược liệu đang và sẽ là một hướng bền vững, ổn định nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm bảo tồn, phát huy lợi thế giá trị cây Dược liệu như: Phát triển vùng dược liệu chuyên canh kết hợp doanh nghiệp tạo sản phẩm, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ cây dược liệu, bảo tồn và phát triển cây Ngũ gia bì và một số cây thuốc quý hiếm trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đề xuất giải pháp điều tra, sàng lọc nguồn tài nguyên dược liệu thực vật có hoạt tính sinh học có giá trị cao, bảo tồn kết hợp tham quan du lịch, hình thành các khu, vườn sản xuất dược liệu sạch. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giữ gìn, tạo giống chất lượng cao, phát triển, khai thác và phát huy nguồn gen dược liệu quý, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào công tác bảo tồn, phát triển vùng dược liệu có giá trị kinh tế cao./.

 

Khánh Ly