Skip to main content

Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/11/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

 

D:\DOCUMENT\Luu Destop\IMG_0714.JPG

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn

Sau 01 năm thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm đáng kể chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước, từ đó nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đến nay có 95/95 đơn vị (100%) các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia; tính từ 12/3/2019 – 30/9/2019, có 163.107 văn bản gửi và 488.165 văn bản nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia.

 

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 28. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tổ chức kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia, sử dụng thiết bị phù hợp, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; chủ động phối hợp với các đơn vị phát triển hệ thống quản lý văn bản và điều hành tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ. Ngay sau hội nghị, các địa phương tập trung triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chỉ đạo làm tốt việc gửi nhận văn bản điện tử, đồng thời tăng cường vai trò của người đứng đầu, các cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Thùy Linh