Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến Chính phủ về dịch vụ công quốc gia và khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Ngày 13/3/2020, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia; công bố tích hợp thêm trên 15 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Theo báo cáo, hiện Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tích hợp đăng nhập một lần SSO với 11/22 bộ, ngành, 62/63 địa phương và 03 tập đoàn, ngân hàng thương mại. 14/22 bộ, ngành, 63/63 địa phương đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tra cứu, giám sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Tính đến 12h30 ngày 11/3/2020, có hơn 2,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái.

 

Trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hiện có 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hiện đã đưa vào vận hành Hệ thống thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công. Tổng số hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia là 13.681 hồ sơ.

 

Tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành tích hợp, đăng nhập một lần, đồng bộ hồ sơ đối với 61 dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đến ngày 25/02/2020, tổng số hồ sơ đã đồng bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia là 1.028 hồ sơ; thực hiện chuẩn hóa, cập nhật lại toàn bộ dữ liệu, công khai được 1.581 thủ tục hành chính của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Tại Hội nghị đã công bố tích hợp thêm trên 15 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, đây là hệ thống tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, góp phần chuyển đổi phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số. Năm 2020 thực hiện kết nối Hệ thống này với 100% các hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương hoặc chuyên ngành có khả năng trích xuất số liệu báo cáo. Các chức năng chính của Hệ thống gồm: quản lý các chế độ báo cáo, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảng thông tin chỉ đạo, điều hành, tổng hợp, phân tích dự báo, cập nhật, duyệt và gửi báo cáo.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Cổng Dịch vụ công Quốc gia và việc tích hợp thêm 15 dịch vụ công lên Cổng cũng như khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục sử dụng tốt và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống này; nghiên cứu đổi mới, cải tiến quy trình, thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng; tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đúng tiến độ, chất lượng; sớm triển khai hệ thống giám sát hoạt động dịch vụ công trực tuyến; chuẩn hóa thông tin, thủ tục hành chính; hoàn thành kết nối 100% bộ, ngành tới Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng; hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương kết nối tới Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ./.

 

Phương Linh

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.