Skip to main content

Giám sát kết quả giải quyết một số kiến nghị tại các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018

Ngày 6/11/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả giải quyết một số kiến nghị tại các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018. Làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, các huyện, thành phố.

 

Quang cảnh buổi giám sát

 

Theo báo cáo, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo sát sao công tác giải quyết các kiến nghị tại các cuộc giám sát của HĐND, thường trực HĐND tỉnh năm 2018, trong đó chú trọng giải quyết kiến nghị về các lĩnh vực quản lý đất đai, hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với một số đơn vị chưa được cấp, lũy kế 8 tháng đầu năm đã cấp cho tổ chức được 140 giấy, đạt 93,3% kế hoạch, cấp cho hộ gia đình, cá nhân được trên 10.000 giấy, đạt 207,9% kế hoạch; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các khu đất công bị lấn chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích, đất trống không sử dụng theo phương án đã được duyệt; tiến hành rà soát tài sản công của các cơ quan, đơn vị để có cơ sở dữ liệu quản lý, giao trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền đối với tài sản công chưa sử dụng; đồng thời chỉ đạo UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu đô thị Phú Lộc I, II, III, khu đô thị Nam Hoàng Đồng I. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm tiến độ giải quyết các kiến nghị.

 

Tại buổi giám sát, đại diện các sở, ngành, các huyện, thành phố đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm về tiến độ cấp GCNQSDĐ, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác cấp GCNQSDĐ, công tác xử lý các khu đất công bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, giải pháp hực hiện trong thời gian tới…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt giải quyết kiến nghị của đoàn giám sát, tuy nhiên đây là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp do chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, năng lực một số nhà đầu tư hạn chế, ý thức của một bộ phận người dân còn thấp, giá bồi thường thấp hơn giá thị trường, sự thiếu quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước. Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, xử lý các khu đất công sử dụng sai mục đích; chấn chỉnh việc sử dụng tài sản công, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh trong công tác giải quyết kiến nghị tại các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế. Đoàn giám sát kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố quan tâm, đẩy mạnh công tác cấp GCNQSDĐ đối với các tổ chức, tập trung xử lý các khu đất trống, đất công bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích, có hạn định về thời gian để các cơ quan, đơn vị thực hiện; chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh xử lý 35 ki ốt cho thuê; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu đô thị Phú Lộc I, II, III.

 

Thùy Linh