Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại Lạng Sơn

Ngày 10/7/2020, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện 03 đợt sắp xếp tổ chức bộ máy vào các năm 2017, 2019, 2020. Theo đó, tính đến 30/4/2020 đối với cơ cấu tổ chức của các sở, ngành đã giảm 53 phòng (giảm 34,19%), giảm 3 chi cục (giảm 20%); cấp huyện giảm 21 phòng chuyên môn (giảm 14,79%); giảm 76 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt tỷ lệ 8,68%); thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giảm 26 ĐVHC (từ 226 ĐVHC xuống còn 200 ĐVHC cấp xã), tỷ lệ giảm 11,5%. Về tinh giản biên chế, tỉnh đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 đối với 38 cơ quan, đơn vị, trong đó xác định số lượng tinh giản biên chế cho từng năm và tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế, tuy nhiên tỉnh cũng gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện do một số văn bản còn chưa hoàn thiện, đồng bộ, do đặc thù của tỉnh miền núi nên việc áp dụng một số quy định còn vướng mắc. Đồng chí kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung như: Điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn quy mô dân số và diện tích tự nhiên đối với ĐVHC cấp xã để phù hợp với điều kiện thực tế các tỉnh miền núi; xem xét giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc của tỉnh năm 2021 theo kế hoạch tỉnh đã gửi Bộ Nội vụ thẩm định; xem xét các chính sách đặc thù đối với ĐVHC hình thành sau sáp nhập.

 

Đồng chí Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong thực hiện quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế, đồng thời cũng chia sẻ với tỉnh về những khó khăn, vướng mắc do đặc thù là tỉnh miền núi biên giới. Thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt việc thực hiện tinh giản biên chế hàng năm gắn với cơ cấu đội ngũ và kết quả thực hiện nhiệm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lưu ý sắp xếp số lượng biên chế chưa sử dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp, đúng quy định. Đối với các kiến nghị, đề xuất, đoàn công tác ghi nhận, đề nghị tỉnh rà soát lại báo cáo gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

 

Thùy Linh