Skip to main content

Điều chế dung dịch rửa tay khô

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Lạng Sơn đã nghiên cứu, điều chế thành công dung dịch rửa tay khô để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Điều chế dung dịch

 

Ngay khi có văn bản chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế, ngày 8/2, Trung tâm bắt đầu thực hiện nghiên cứu, xây dựng công thức điều chế dung dịch rửa tay khô. Dung dịch gồm các thành phần chính như: Ethanol 96%, Hydrogen peroxide 3%, Glycerol 98%, tinh dầu thơm (sả chanh), nước cất. Sản phẩm này đã được cơ quan chức năng Bộ Y tế kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đến thời điểm này, trung tâm đã pha chế được 600 lít phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 của tỉnh.