Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng

Lạng Sơn có sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán cùng điều kiện tự nhiên với nhiều danh lam, thắng cảnh, địa danh nổi tiếng, tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực phát triển du lịch, nhất là phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái. Phát huy lợi thế của tỉnh có tiềm năng, triển vọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa tín ngưỡng; du lịch cửa khẩu biên giới. Có hai mô hình du lịch cộng đồng hoạt động hiệu quả là làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Bắc Sơn) và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (Hữu Lũng). Hoạt động của các mô hình này có hiệu quả thiết thực, phát huy được thế mạnh văn hoá của các dân tộc, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

 

Hình ảnh làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Bắc Sơn). Nguồn: Internet

 

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Bắc Sơn) có 08 hộ gia đình xây dựng homestay đạt tiêu chuẩn đón tiếp khách; việc bảo tồn, gìn giữ, phát triển nhà sàn và sưu tầm, phục dựng các công cụ sản xuất, sinh hoạt, nghề truyền thống đáp ứng được nhu cầu khách du lịch đến thăm, tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày. Bình quân một năm, làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn đón khoảng 10.000 lượt khách tham quan du lịch. Từ khi có loại hình du lịch này, một bộ phận người dân nơi đây đã chuyển đổi ngành nghề, giảm bớt công việc đồng áng, phát triển dịch vụ, du lịch. Năm 2018, thu nhập bình quân ước đạt hơn 30 triệu đồng/người (tăng 03 triệu đồng so với năm 2017).

 

Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (Hữu Lũng) có 08 hộ gia đình thực hiện mô hình home stay, thường xuyên đón tiếp và phục vụ nhu cầu lưu trú, ẩm thực và tạo dịch vụ cho du khách trải nghiệm các hoạt động của người dân địa phương (bắt cá, gặt lúa, chèo thuyền, làm bánh,...). Từ khi đi vào hoạt động, làng du lịch đã đón tiếp và phục vụ hơn 1.100 lượt du khách. Mô hình này đã mang lại những thành công nhất định, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân năm 2018 ước đạt hơn 20 triệu đồng/người (tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2017).

 

Từ thực tế cho thấy, du lịch cộng đồng đang mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững, giúp người dân bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn, phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Từ những mô hình du lịch cộng đồng thành công ở Quỳnh Sơn, Hữu Liên, hiện nay, một số xã trên địa bàn tỉnh đang hướng tới phát triển mô hình du lịch cộng đồng như: Mẫu Sơn (Lộc Bình), Vũ Lăng (Bắc Sơn), Hải Yến (Cao Lộc), Mông Ân (Bình Gia),...

 

Với mục tiêu nhân rộng loại hình du lịch cộng đồng, từ năm 2018, tỉnh tiếp tục chọn, khảo sát, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại xã Vũ Lăng (Bắc Sơn) và xã Hữu Liên (Hữu Lũng) với kinh phí 600 triệu đồng (mua nhạc cụ, trang phục dân tộc; 300 bầu hoa; cấp, phát 3.000 tờ rơi, tập gấp, bản đồ du lịch...). Đồng thời tổ chức 07 cuộc khảo sát tiềm năng du lịch cộng đồng tại các huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn; 02 lớp tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng cho 120 hộ gia đình; 02 lớp học hát dân ca và múa sư tử với 70 học viên tham gia,...

 

Trong thời gian tới, tỉnh xác định đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực, kể cả các nguồn lực từ bên ngoài như vốn, khoa học công nghệ và kinh nghiệm quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác theo hình thức đối tác công - tư (PPP) để phát triển du lịch. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

Cùng với đó, triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường quản lý, phát triển hệ thống thông tin, truyền thông; quản lý, tổ chức tốt các chương trình, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các ngày lễ lớn và các lễ hội truyền thống. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thể thao thành tích cao; xã hội hóa và đa dạng hoá nguồn lực đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao.

 

Đức Luận