Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

Ngày 05/6/2020, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tổ chức triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đạt được nhiều kết quả nổi bật như: phát triển gần 40 đảng viên mới, đạt trên 105% chỉ tiêu; hằng năm, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt gần 97%; các hoạt động chuyên môn đã có nhiều khởi sắc. Trong 5 năm, thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành vượt tiến độ trước 01 năm của Đề án, nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt trên 40%; nghiên cứu áp dụng thành công công nghệ mới trong công tác bảo trì đường bộ; công tác quản lý vận tải được quan tâm, chú trọng, chất lượng phục vụ hành khách đã có những chuyển biến tích cực,…