Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 08/7/2020, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL).

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL tỉnh  được giao 32 nhiệm vụ, Sở đã hoàn thành 27 nhiệm vụ, Sở đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, với quyết tâm cao, huy động sự vào cuộc của toàn ngành và công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Đồng thời, phân công lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo thực hiện, các phòng chuyên môn chủ trì thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Đến nay, Sở đã hoàn thành 26 nhiệm vụ đúng hạn (đạt 96,2%), 01 nhiệm vụ quá hạn, 05 nhiệm vụ còn hạn xử lý. Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành gồm 9 nhiệm vụ trọng tâm, đã cơ bản hoàn thành 01 nhiệm vụ, còn 08 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

 

Tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác và đại diện Sở VHTTDL đã trao đổi, làm rõ một số nội dung về công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực, phân tích, đánh giá, chất lượng tham mưu của công chức, viên chức, tiến độ cải tạo sửa chữa các trụ sở đơn vị sự nghiệp, quy hoạch, bảo vệ, tôn tạo phát huy giá trị di tích, quản lý tài sản công...

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở VHTTDL trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có nhiều chuyển biến rõ nét. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Sở VHTTDL chủ động, rà soát nhiệm vụ chưa hoàn thành, có kế hoạch phân công nhiệm vụ, xây dựng tiến độ cụ thể, rõ ràng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý nhà nước của ngành, hoạch định chế độ, chính sách, kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, giải quyết đúng hạn, các hồ sơ thủ tục hành chính, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ văn hóa cơ sở. Hướng dẫn thẩm định các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành hoàn thành các công việc được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra. Về các kiến nghị của Sở VHTTDL, Tổ công tác ghi nhận, tiếp thu và sẽ báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét./.

 

Khánh Ly