Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh họp phiên mở rộng quý II năm 2020

Ngày 09/7/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh họp phiên mở rộng quý II năm 2020. Dự họp có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện là thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Trong quý II/2020, Ban Đại diện HĐQT đã chỉ đạo sát sao đối với hoạt động chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về tăng trưởng dư nợ tín dụng, huy động vốn qua thị trường, tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt cao, nợ quá hạn giảm so với đầu năm, chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng lên. Tổng nguồn vốn huy động trên 410 tỷ đồng, tăng hơn 24 tỷ đồng so với quý I, doanh số cho vay trên 519 tỷ đồng với hơn 12.500 lượt hộ được vay vốn, doanh số thu nợ trên 379 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay 15 chương trình tín dụng trên 3.028 tỷ đồng, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội trên 3.021 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay của NHCSXH giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn đầu tư chăn nuôi được trên 10 nghìn con gia súc, trên 700 nghìn con gia cầm, xây dựng được 6.500 công trình nước sạch và vệ sinh…, góp phần tích cực, có hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

Về phương hướng nhiệm vụ quý III, phấn đấu tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng dự kiến đạt 3.088 tỷ đồng, huy động vốn của các tổ chức cá nhân trên thị trường đạt 354,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm dưới 0,1%/tổng dư nợ, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt trên 95%, thu lãi đạt từ 99% trở lên...

 

Thùy Linh