Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh.

 

D:\DOCUMENT\Luu Destop\IMG_6655.JPG

Quang cảnh phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020. Kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của thành phố trong xây dựng dự thảo báo cáo; đề nghị thành phố tiếp thu các ý kiến góp ý, trong đó cần đánh giá theo từng lĩnh vực, bổ sung đánh giá về hạ tầng công nghệ thông tin, bưu chính công ích, mức thu nhập bình quân của người dân thành phố..., nêu rõ các cơ chế chính sách về xây dựng và phát triển thành phố đã được ban hành; đồng thời chỉ rõ hạn chế và các nhóm giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

 

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại vấn đề rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho phù hợp với điều kiện thực tế, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh; hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 5/2020.

 

D:\DOCUMENT\Luu Destop\IMG_6651.JPG

Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận, xem xét đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh. Đối với nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương thực hiện tích hợp ba lĩnh vực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm vào một Quyết định của UBND tỉnh để bảo đảm sự thống nhất, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời bổ sung các loại hình là cơ sở có cung cấp dịch vụ ăn uống để quản lý. Cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trong tháng 7/2020.

 

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh thống nhất không tăng học phí năm học 2020 - 2021 theo lộ trình, áp dụng theo mức thu như năm học 2019 - 2020 để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; thống nhất không trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện miễn, giảm mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Đồng thời nhất trí thông qua các dự thảo: Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

 

Thùy Linh

Gửi bình luận của bạn

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.