Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị đào tạo chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO

Ngày 29/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị đào tạo, chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.