Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ 21

Ngày 26/6/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (TPLS) tổ chức Hội nghị lần thứ 21, nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.