Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2022

Sáng 16/6/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2002. Cùng dự có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh...

 

 
Quang cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào nội dung Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (trình lần 2), Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc phòng, an ninh năm 2022, Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trình.

 

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến, bổ sung nội dung về công tác chỉ đạo điều hành đã xây dựng hướng dẫn trình tự thủ tục các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tập trung chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Về kết quả thực hiện bổ sung nội dung về tổ chức khảo sát song phương về đường biên giới, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, các giải pháp thu ngân sách nhà nước, những hạn chế yếu kém trong giải quyết đơn thư công tác tiếp dân, kết quả hỗ trợ công dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, xây dựng các tiêu chí xác định dự án trọng điểm của tỉnh... Sở KH&ĐT tiếp thu hoàn thiện, rà soát số liệu chính xác, cập nhật thống nhất, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo gọn gàng mạch lạc, trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

 

Cuộc họp cũng tập trung thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đề đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bên cạnh đó, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ đầu tư, tuy nhiên, quá trình thực hiện đã có nhiều căn cứ pháp lý thay đổi, đồng thời, việc tích hợp các chính sách vào một văn bản thống nhất để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn. Qua các ý kiến và giải trình thêm của Sở KH&ĐT, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo, yêu cầu Sở KH&ĐT tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện xong trong ngày 19/6/2022, trình UBND tỉnh xem xét, trong đó điều chỉnh, làm rõ thêm một số nội dung về thành lập Tổ công tác hỗ trợ các thủ tục đối với các dự án từ 500 triệu trở lên, điều khoản chuyển tiếp các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chưa được hưởng hỗ trợ theo các chính sách quy định trước đó đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết này sẽ được hưởng hỗ trợ theo chính sách. Không đề xuất hỗ trợ đối với các vấn đề liên quan đến các vấn đề về đất đai, thuế, phí. Đối với các dự án đầu tư lĩnh vực văn hóa -  xã hội cần phải đạt quy mô, đáp ứng các tiêu chí, điều kiện quy định để được hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với hạ tầng cụm công nghiệp, nghiên cứu, xem xét mức hỗ trợ nhà đầu tư, người sử dụng lao động đào tạo nghề cho người lao động...

 

 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung

 

Các đại biểu cũng thảo luận và góp ý vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trình. Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở Tài chính làm rõ nguồn vốn thực hiện Đề án, rà soát lại để điều chỉnh phù hợp đối với các chương trình sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên, cụ thể hóa từng nguồn vốn cụ thể, giữ nguyên mức hỗ trợ với các xã phấn đấu về đích NTM do tỉnh lựa chọn, xác định mức hỗ trợ, cơ chế hỗ trợ đối với các xã do huyện lựa chọn thêm ngoài tỉnh lựa chọn theo hướng 50% về cơ sở hạ tầng. Phân công giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, DN theo dõi, phụ trách các xã phấn đấu về đích NTM. Sở NN&PTNT chỉnh sửa kết cấu Đề án, xác định đánh giá thêm tiêu chí các xã về đích NTM, Dự thảo Nghị quyết cần bổ sung nội dung đánh giá kết quả, hạn chế, nhiệm vụ giải pháp, hoàn thành trong ngày 19/6/2022 để UBND tỉnh xem xét, trình cuộc họp HĐND.

 

Tại cuộc họp các đại biểu cũng thảo luận và thống nhất thông qua các Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về: sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hủy bỏ danh mục dự án phải thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đã quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Dự thảo xong trong ngày 19/6/2022 trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

 

Phiên họp tiếp tục diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, Cổng TTĐT tỉnh sẽ thông tin các nội dung tiếp theo./.  

 

Khánh Ly

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.