Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2023 (kỳ 2)

Sáng 18/5/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023 (kỳ 2). Phiên họp lần này xem xét, cho ý kiến đối với 4 nội dung do sở Nội vụ, sở Tư pháp, sở Y tế trình.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc UBND tỉnh quản lý (thay thế Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh). Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành quy định này. Đồng chí thống nhất phân cấp cho Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định tuyển dụng công chức trúng tuyển trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của Chủ tịch UBND tỉnh; quyết định bổ nhiệm ngạch, xếp lương ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương và chức danh viên chức hạng II trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển; quyết định cử đi học đối với các đối tượng học kiến thức quản lý cấp sở và cấp huyện; quyết định thành lập, giải thể, chia tách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở và UBND các huyện, thành phố. Đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trong tháng 5/2023 để xem xét, ban hành.

 

Phiên họp cũng dành thời gian để xem xét, góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025.  Theo đó, đến hết năm 2022 trên địa bàn tỉnh số hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình khoảng 15.500 hộ với trên 66.600 nhân khẩu, hiện số người chưa tham gia BHYT của nhóm đối tượng này là rất lớn trên 20.750 người (chiếm 31,1% nhóm đối tượng này và 2,59% dân số tỉnh). Do đó việc phải có thêm chính sách hỗ trợ BHYT cho nhóm đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình là cần thiết.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc ban hành nghị quyết góp phần bảo đảm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho những người yếu thế và triển khai hiệu quả chính sách BHYT, nâng cao chất lượng sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị  Sở Y tế biên tập lại dự thảo, nêu rõ việc sử dụng kinh phí từ 02 nguồn gồm nguồn kinh phí liên quan đến giá dịch vụ y tế, phần còn lại chưa đáp ứng đủ thì ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ; đồng thời thống nhất mức hỗ trợ đóng BHYT là 20% cho các đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình để thuận lợi cho công tác tuyên truyền vận động, giảm bớt khó khăn cho người dân, nâng cao số lượng người mua BHYT. Sau cuộc họp này, Sở Y tế dự thảo văn bản của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng nghị quyết để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

 

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn khi từ trần (thay thế Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh). Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung tiêu đề nghị quyết, bảo đảm bao quát hết các đối tượng quy định trong chính sách này, bổ sung thêm đối tượng là hợp đồng lao động; xem xét làm rõ các đối tượng thụ hưởng theo hướng chỉ cần đáp ứng đủ một trong các tiêu chí theo quy định, nhằm đảo bảo phù hợp với tình hình thực tiễn khi ban hành nghị quyết. Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/5/2023.

 

Tại phiên họp, các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát trình bày lại một số nội dung, hoàn thiện trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/5/2023.

 

Thùy Linh

 

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.