Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai Đề án đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 18/1/2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

 

Điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Ngày 06/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025, kèm theo đó là 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cở sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịnh vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Để thực hiện Đề án này Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp.

 

Đối với tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo các cấp để triển khai thực hiện Đề án. Tính đến ngày 16/1/2022, toàn tỉnh đã thu thập, cập nhật thành công 862.604 dữ liệu công dân vào hệ thống CSDL quốc gia về dân cư; tiến hành kiểm tra, phúc tra rà soát làm sạch dữ liệu công dân trên hệ thống CSDL quốc gia về dân cư cho 862.294 trường hợp, đạt tỷ lệ 99,96%.

 

Thủ tướng Chính phủ phát biểu kết luận (Nguồn baochinhphu.vn)

 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng thành công CSDL quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Tổ Công tác triển khai Đề án thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc quyết liệt các nhiệm vụ được giao, các tỉnh, thành phố lập Tổ công tác để triển khai thực hiện Đề án. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình về thời gian, nhân lực triển khai thực hiện bảo đảm Đề án thực hiện thành công gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Lãnh đạo các địa phương phải quan tâm chỉ đạo quyết liệt để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tại cơ sở, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển bị nền tảng, kết nối CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL quốc gia chuyên ngành; đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập về quy định của pháp luật để tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất; đặc biệt cần ưu tiên bố trí kinh phí, bố trí nguồn nhân lực, nhất là nhân lực công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.