Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2022

Chiều ngày 03/3/2022, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên hợp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 năm 2022 để xem xét một số nội dung quan trọng. Dự phiên họp có đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

 

Trong chương trình phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào các dự thảo quyết định, kế hoạch, báo cáo do Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh trình như: báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề); dự thảo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; cho ý kiến về giảm trừ từ dự toán ngân sách cấp chi phí tiền lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ y tế 9 tháng đầu năm 2021; phương án phân bổ và giao bổ sung dự toán năm 2022; báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ một số dự án đầu tư ngoài Ngân sách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; dự thảo văn bản của Thường trực HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và một số nội dung quan trọng khác.

 

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về quy định nội dung chấm điểm, điểm thưởng trong hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; tiến độ xây dựng một số dự án đầu tư ngoài ngân sách; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

 

Qua nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với một số nội dung trình tại phiên họp, đồng thời yêu cầu Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp hoàn chỉnh các nội dung kiến nghị tại phiên họp. Đồng chí nhất trí với phương án giảm trừ từ dự toán ngân sách cấp chi phí tiền lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ y tế 9 tháng đầu năm 2021, phương án phân bổ và giao bổ sung dự toán năm 2022. Đồng thời chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu cần quan tâm nghiên cứu đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhất. Đối với việc giám sát thường xuyên tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, cần tiếp tục xem xét, tham mưu đề xuất về thành phần, rà soát lại thời gian giám sát đảm bảo hợp lý./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.