Skip to main content

 1. Bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 của UBND tỉnh
 2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới
 3. Tăng cường thực hiện quản lý, giám sát chất thải trên các lưu vực sông, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
 4. UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
 5. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại
 6. Kế hoạch thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
 7. Rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh
 8. Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
 9. Quy chế xét tôn vinh danh hiệu Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba, năm 2020
 10. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030
 11. Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc
 12. UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 13. Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
 14. Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
 15. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn
 16. Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ
 17. Thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
 18. Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
 19. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
 20. Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 7/2020