Skip to main content

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

STT Họ và tên Quê quán Nghề nghiệp,
chức vụ
Nơi công tác
1 HỒ THỊ LAN ANH Phường Đông Kinh,
thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn
2 NGUYỄN ĐẶNG ÂN Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
3 GIÁP THỊ BẮC Xã Tri Phương,
huyện Tràng Định,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn
4 NÔNG LƯƠNG CHẤN Xã Cường Lợi,
huyện Đình Lập,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
5 ĐÀM VĂN CHÍNH Xã Hương Mạc,
huyện Từ Sơn,
tỉnh Bắc Ninh
Phó Giám đốc phụ trách Sở Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
6 HÀ MẠNH CƯỜNG Xã Tân Mỹ,
huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Giám đốc Sở  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
7 HỒ PHI DŨNG Phường Đông Kinh,
thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Lạng Sơn
8 PHẠM VĂN DŨNG Xã Minh Quang,
huyện Kiến Xương,
tỉnh Thái Bình
Trưởng ban  Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa Cửa Nam, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
9 VY QUANG DŨNG Xã Khuất Xá,
huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn
Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
10 DƯƠNG NGỌC ĐẠI Xã Đào Mỹ,
huyện Lạng Giang,
tỉnh Bắc Giang
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Hợp tác xã Phượng Hoàng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
11 LƯƠNG TRƯƠNG ĐẠT Xã Tô Hiệu,
huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
12 ĐINH HOÀNG GIANG Xã Thạch Đạn,
huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
13 NGUYỄN PHÚC HÀ Xã Vũ Lăng,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
Giám đốc Sở  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
14 NÔNG THANH HẢI Xã Phương Viên,
huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn
15 TRIỆU TUẤN HẢI Xã Yên Phúc,
huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn
Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Công an tỉnh Lạng Sơn
16 ĐOÀN THỊ HẬU Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
17 HOÀNG THỊ HIỀN Xã Vân Thủy,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở  Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
18 LINH THỊ HIỀN Xã Gia Miễn,
huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn
Chánh Thanh tra Sở Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn
19 LỘC MINH HIỆP Phường Chi Lăng,
thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
20 BẾ THỊ HÒA Xã Thụy Hùng,
huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
21 VƯƠNG LÊ HOÀNG Xã Hồ Sơn,
huyện Hữu Lũng,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng phòng  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
22 ĐINH HỮU HỌC Xã Thạch Đạn,
huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
23 PHÙNG QUANG HỘI Xã Vạn Phúc,
huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn
24 HOÀNG VĂN HỒNG Xã Long Đống,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Huyện ủy Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
25 LINH VĂN HÙNG Xã Yên Phúc,
huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Huyện ủy Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
26 NGUYỄN QUANG HUY Xã Hồng Bạch,
huyện Đông Hưng,
tỉnh Thái Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
27 DƯƠNG XUÂN HUYÊN Xã Tân Lập,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
28 NGUYỄN QUỐC KHÁNH Phường Đông Kinh,
thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn
29 ĐOÀN THỊ LOAN Xã Đức Chính,
huyện Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn
30 ĐẶNG THỊ MÚI (A MÚI) Xã Mẫu Sơn,
huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã  Đảng ủy xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
31 HOÀNG VĂN NGHIỆM Xã Bình La,
huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  Tỉnh ủy Lạng Sơn
32 HOÀNG VĂN NGÔN Xã Hoàng Văn Thụ,
huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn
33 LƯƠNG ĐÌNH NHẠC Xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn
Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn
34 HOÀNG QUY Xã Song Giang,
huyện Gia Bình,
tỉnh Bắc Ninh
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
35 VŨ HOÀNG QUÝ Thị trấn Bắc Sơn,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở  Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
36 ĐOÀN THANH SƠN Xã Kim Bình,
huyện Kim Bảng,
tỉnh Hà Nam
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn
37 NGUYỄN THANH SƠN Xã Quảng Châu,
huyện Tiên Lữ,
tỉnh Hưng Yên
Phó Giám đốc Sở  Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
38 HOÀNG VĂN TÀI Xã Vũ Sơn,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
39 LÂM THỊ PHƯƠNG THANH
(LÂM PHƯƠNG THANH)
Xã Gia Tân,
huyện Gia Viễn,
tỉnh Ninh Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh ủy Lạng Sơn
40 HỒ TIẾN THIỆU Xã Minh Sơn,
huyện Hữu Lũng,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
41 ĐINH THỊ THU Xã Hưng Đạo,
huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Giám đốc Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
42 HOÀNG XUÂN THUẬN Xã Tân Mỹ,
huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
43 NÔNG BÍCH THUẬN Xã Đào Ngạn,
huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng
Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn
44 TRẦN THỊ SƠN THÙY Xã Trường Sơn,
huyện Đức Thọ,
tỉnh Hà Tĩnh
Phó Trưởng Ban Pháp chế  Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
45 ĐINH THỊ ANH THƯ Xã Tân Liên,
huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn
46 LÊ TRÍ THỨC Xã Văn Phú,
huyện Mỹ Văn,
tỉnh Hưng Yên
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy  Huyện ủy Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
47 PHAN HỒNG TIẾN Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
48 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Xã Thuận Thiên,
huyện Kiến Thụy,
thành phố Hải Phòng
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
49 TRỊNH MINH TRƯỜNG
(ĐẠI ĐỨC THÍCH BẢN CHUNG) 
Xã Dũng Tiến,
huyện Vĩnh Bảo,
thành phố Hải Phòng
Tu sĩ Phật giáo, Đại Đức, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Thông tin truyền thông Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
50 NGUYỄN CÔNG TRƯỞNG Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành ủy Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
51 HOÀNG QUỐC TUẤN Xã Đồng Ý,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Giám đốc Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
52 ĐẶNG THỊ KIỀU VÂN Xã Tự Nhiên,
huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Bí thư Huyện ủy
Huyện ủy Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
53 HOÀNG THỊ KIM VÂN Xã Tri Lễ,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội  Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
54 DƯƠNG CÔNG VĨ Xã Long Đống,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn
55 LÂM VĂN VIÊN Xã Thống Nhất,
huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn
Phó Trưởng Ban Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn