Skip to main content

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII gồm 14 đồng chí.

 

 

nguyen-quoc-doan.jpg

 

nghiem.png

 

 

khanh.png

 

huyen1.png

 

son.png