Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bảo hiểm xã hội tỉnh

Ngày 10/10/2023, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh.

 

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Tại đây, đoàn đã kiểm tra các nội dung về: công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, việc niêm yết công khai TTHC tại trụ sở làm việc và tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính; tiến độ, kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết TTHC, việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; việc thực hiện đánh giá kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp, việc xây dựng hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh và xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của đơn vị; kiểm tra một số hồ sơ giải quyết TTHC…

 

Kiểm tra việc niêm yết công khai TTHC trên môi trường mạng

Trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 169.802 hồ sơ giải quyết TTHC gồm 122.882 hồ sơ điện tử, 46.920 hồ sơ giấy, trong đó 148.014 hồ sơ trả đúng hạn, còn lại là hồ sơ chưa đến hạn và quá hạn; thực hiện niêm yết công khai 25 TTHC về BHXH, bảo hiểm y tế theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, 63 dịch vụ công trực tuyến. Việc cải cách quá trình giải quyết TTHC được áp dụng nhiều giải pháp tích cực, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn ngày càng giảm, tính công khai, minh bạch không ngừng được cải thiện.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác kiểm soát TTHC của BHXH tỉnh, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như việc công khai TTHC trên Trang TTĐT của đơn vị còn ít, không đầy đủ, còn tình trạng hồ sơ giải quyết TTHC chậm muộn… Thời gian tới, đồng chí đề nghị BHXH tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác kiểm soát, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường kiểm tra giải quyết TTHC theo đúng quy định pháp luật; thường xuyên theo dõi cập nhật văn bản mới ban hành, sửa đổi bổ sung, kịp thời niêm yết công khai; quan tâm công tác tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ theo quy định. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản thuộc lĩnh vực BHXH đến các tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.