Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Lộc Bình

Sáng 28/10/2022, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại thị trấn Na Dương và UBND huyện Lộc Bình.

 

D:\Desktop\IMG_1545.JPG

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra việc niêm yết công khai TTHC

Trong chương trình, đoàn đã thực hiện kiểm tra về các nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, việc thực hiện niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; bố trí và sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC trong năm 2021, 2022; triển khai thực hiện TTHC “4 tại chỗ” tại bộ phận một cửa; tiến độ, kết quả số hoá hồ sơ, giấy tờ giải quyết TTHC, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến; kiểm tra hồ sơ giải quyết TTHC các lĩnh vực: thi đua khen thưởng, đất đai, kinh doanh khí.

 

D:\Desktop\IMG_1546.JPG

Thành viên đoàn kiểm tra hồ sơ giải quyết TTHC

Qua kiểm tra cho thấy, trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, UBND huyện Lộc Bình và thị trấn Na Dương đã ban hành kịp thời các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát, cải cách TTHC; quan tâm bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, xây dựng trụ sở, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu; việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC cơ bản theo đúng quy trình quy định, không có phản ánh, kiến nghị của người dân về giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác niêm yết công khai TTHC chưa đầy đủ theo quy định, tỷ lệ hồ sơ cập nhật trên hệ thống một cửa điện tử còn thấp; tiến độ số hóa hồ sơ giấy tờ giải quyết TTHC còn chậm, trong đó thị trấn Na Dương chưa thực hiện việc số hóa hồ sơ; một số hồ sơ TTHC không thực hiện đúng quy trình quy định, thiếu thành phần hồ sơ…

 

D:\Desktop\IMG_1592.JPG

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Lộc Bình

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị 2 đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác kiểm soát TTHC, quan tâm cập nhật xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC bảo đảm đúng quy trình, thực hiện niêm yết công khai TTHC tại trụ sở theo đúng quy định, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các TTHC; bố trí nhân lực để đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ; đồng thời quan tâm tổ chức tập huấn công tác kiểm soát TTHC, nhất là đối với cấp xã.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.