Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2022, kỳ 1

Ngày 19/5/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022, kỳ 1.

 

Các đại biểu tại phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, thay sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất trong phần tên và nội dung của Nghị quyết cần phải để nội dung chi và mức chi; tại Điều 3 về nguồn kinh phí, cần làm rõ nội dung thu, chi; liên quan đến các phụ lục quy định về nội dung mức chi, thống nhất nội dung chi nào tương ứng với mức chi đó; cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung, hoàn thiện trong tháng 5/2022.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung tại phiên họp

 

Đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quy định phải có tính khả thi trong tổ chức triển khai thực hiện khi quy định được ban hành. Về nội dung dự thảo, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp thu, chỉnh sửa, lưu ý sử dụng từ ngữ có tính bao quát; bên cạnh đó, phải quy định thời hạn yêu cầu không buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất; nghiên cứu quy định chế tài xử lý đối với những trường hợp không tự giác khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất; cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 20/6/2022.

 

Với dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, nghiên cứu tham mưu ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị. Về dự thảo, một số nội dung về nhiệm vụ cụ thể cần có tính định lượng, đồng thời, xác định lộ trình để tổ chức triển khai thực hiện; các nhiệm vụ, giải pháp cần bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương.

 

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc ban hành quy định là cần thiết, các nội dung của dự thảo cơ bản đáp ứng yêu cầu, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa tiêu đề, rà soát nội dung, hoàn thiện dự thảo trong tháng 5/2022.

 

Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với nội dung của dự thảo, đề nghị hoàn thiện trong tháng 5/2022./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.