Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021 (kỳ 2)

Ngày 29/4/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 2).

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong tháng 4, các cấp, ngành đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bám sát, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ công tác, từ đó, đạt được nhiều kết quả tích cực trong sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách, xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính...; bên cạnh đó, công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng được triển khai thực hiện theo đúng quy trình và tiến độ. Về nhiệm vụ trong tháng 5, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoàn thành việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của các huyện, thành phố; các huyện, thành phố tiếp tục chủ động công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 cấp tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện; đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

 

Đối với dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí lưu ý, Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã không phải là một cơ chế chính sách mới, những nội dung trong Chương trình nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương với những nội dung, lộ trình làm căn cứ tổ chức triển khai, góp phần thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần bổ sung nội dung đánh giá khái quát tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian qua, từ đó, đưa ra các chỉ tiêu đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế; bên cạnh đó, cần có kế hoạch theo từng năm, các đối tượng thụ hưởng rõ ràng, quan tâm đến nội dung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Các đại biểu cũng đã xem xét, thảo luận dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỉ lệ 1/5.000. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc lập Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng. Đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo, trong đó cần lưu ý các nội dung về kết nối giao thông, rà soát, đảm bảo sự kết nối hạ tầng (điện, nước, xử lý nước thải, thoát nước...) với khu công nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện Hữu Lũng quan tâm đến xây dựng khu tái định cư, bố trí quỹ đất nghĩa trang.

 

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận các nội dung: Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.