Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023 (kỳ 2)

Ngày 16/11/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023 (kỳ 2). Phiên họp kỳ này tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 9 nội dung do 7 sở, ngành trình.

 

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác Đền ơn đáp nghĩa là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, những năm qua tỉnh cũng luôn quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này, để công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được thực hiện nề nếp, hiệu quả, nghiêm trang và thống nhất trong toàn tỉnh thì việc ban hành quy chế này là cần thiết. Đồng chí lưu ý phạm vi điều chỉnh bổ sung thêm nội dung thực hiện theo Pháp lệnh ưu đãi người có công và Nghị định số 131 của Chính phủ để bảo đảm chặt chẽ, k vướng mắc trong quá trình thực hiện; về trách nhiệm quản lý cụ thể hóa thêm nội dung đối với các nghĩa trang có tổ chức trực tiếp quản lý; nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cần xem xét, nghiên cứu theo hướng mở để phù hợp hơn với thực tiễn; phần tổ chức thực hiện bổ sung thêm nội dung chế độ báo cáo… Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/11/2023 để xem xét, ban hành quy chế. 

 

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chức danh, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (thay thế Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh). Sau khi nghe các ý kiến góp ý, kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Sở Nội vụ trình; đồng thời thống nhất số lượng người được hưởng phụ cấp ở cấp xã là 11 chức danh, ở thôn là 6 chức danh, mỗi người được kiêm nhiệm không quá 02 chức danh và được hưởng 100% phụ cấp chức danh kiêm nhiệm, thực hiện điều chỉnh nội dung người có cùng trình độ đào tạo có mức hưởng phụ cấp bằng nhau. Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Phiên họp cũng dành thời gian thảo luận về dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, năm 2023 công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, kết quả có chiều hướng tốt hơn so với năm 2022, tuy nhiên vẫn còn hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cơ bản thống nhất với nội dung trình và yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung cập nhật thêm số liệu, nội dung về chế độ chính sách, hoàn thiện dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/11/2023.

 

Về dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024, kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý và bổ sung làm rõ thêm nội dung về xây dựng trụ sở Công an xã, công tác tham mưu của Công an tỉnh trong thực hiện Đề án 06; đồng thời đánh giá kỹ hơn đối với các nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, tội phạm sử dụng công nghệ cao, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã. Cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/11/2023.

 

Trong chương trình, các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung như: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nội dung chi và mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh); Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, nhiệm vụ năm 2024;…

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.