Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo phản biện xã hội dự thảo quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới

Ngày 09/02/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội thảo phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.