Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 của ngành nội vụ

Ngày 12/1/2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, ngành nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong năm, đã tham mưu Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với công tác tổ chức bộ máy và biên chế, năm 2021, việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 07 tổ chức, tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở), cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng, tính đến hết năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015. Bên cạnh đó, đã chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao…

 

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả ngành nội vụ đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí yêu cầu toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ, tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hệ thống thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính nhà nước các cấp; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế tuyển chọn, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, các cơ quan bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đồng thời, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.