Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022

Ngày 10/02/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho các tập thể

Năm 2022, các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh đã có bước đổi mới, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, ngành, quan tâm khen thưởng đột xuất, khen thường người lao động trực tiếp, khen thưởng đúng người, đúng việc, có tính thuyết phục và sức lan tỏa, qua đó phát huy được sức mạnh của cả cộng đồng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Các phong trào thi đua nòng cốt như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch COVID-19”… cùng các phong trào thi đua chuyên đề do tỉnh phát động đã trở thành động lực của sự phát triển. Trong năm, toàn tỉnh đã có 55 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 2.091 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh, tỷ lệ khen thưởng cấp tỉnh cho các đơn vị cơ sở, các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp chiếm 79%, tăng 13,56% so với năm 2021.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của phong trào thi đua, công tác khen thưởng và những tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Kết luận số 1160 – KL/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, kiên quyết khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích, đảm bảo khen thưởng chính xác, đúng thành tích và có tác dụng giáo dục, nêu gương.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 203 trong toàn tỉnh, với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.

 

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua chuyên đề do tỉnh phát động, đồng thời quan tâm phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với các ngày lễ, các ngày kỷ niệm, các đợt thi đua cao điểm, nước rút…; tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp tục quan tâm, lựa chọn các tập thể, cá nhân, nông dân tiêu biểu, xuất sắc đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình các cấp khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền tôn vinh gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh vì đã có nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 38 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 30 tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.