Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 10/3/2023, Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI

 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của cấp uỷ, tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng chính quy về mọi mặt, làm tốt chức năng nòng cốt trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Nghị quyết đi vào cuộc sống đã đem lại hiệu quả to lớn trong việc củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2013 đến nay đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 141.800 lượt người, đạt 101,4% chỉ tiêu, giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật được trên 11.600 buổi với hơn 525.600 lượt người tham gia; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 02 lần, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 16 lượt, diễn tập phòng thủ dân sự cấp huyện 07 lượt, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã 372 lượt…

 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương biểu dương những thành tích tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương đổi mới, năng động sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: tiếp tục quán triệt tuyên truyền cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch vững mạnh, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh; giữ gìn và xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, hiện tốt chế độ chính sách cho người có công, xóa đói giảm nghèo; tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí Thư tỉnh uỷ đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang toàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc,  tuyên truyền giáo dục về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập làm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc đưa dân định cư, phát triển kinh tế tại khu vực biên giới; thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hoà bình ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.